Attack anyway?


KRZZ
Level 173
Life points
77 %
Experience
37.02 %
Strength
1464
Dexterity
1893
Agility
1893
Constitution
1461
Charisma
1461
Intelligence
1461
Armour 42379
Damage 1037 - 1159
Attention

This item will become soul bound as soon as you put it on!Language

Character description

V termíne 13.02.2024 - 15.02.2024 budú spustené nasledujúce herné bonusy:
⦿ 20% šanca na nájdenie nástrojov uľahčujúcich kovanieV termíne 17.02.2024 - 20.02.2024 budú spustené nasledujúce herné bonusy:
⦿ -25% rýchlejšia obnova žalárových bodov & +25% viac žalárových bodovV termíne 21.02.2024 - 24.02.2024 budú spustené nasledujúce herné bonusy:
⦿ +10% šanca na nájdenie predmetu & -20% ceny rubínov pri skupovaní predmetov z aukcie, -15% ceny pri trénovaní & +20% viac zlata z expedíciíV termíne 26.02.2024 - 29.02.2024 budú spustené nasledujúce herné bonusy:
⦿ +30% šanca na nájdenie predmetu & 1.25x šanca na úspešné vyrobenie predmetov vo vyhni, -10% času trvania, +10% šanca na nájdenie surovín +10% šanca na nájdenie návodov